vasmakler

Nabídka pojištění

Flotilové pojištění motorových vozidel

 • pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
 • havarijní pojištění včetně živelných událostí, odcizení a vandalizmu
 • doplňková pojištění skel a zavazadel
 • úrazové pojištění osob ve vozidle
 • pojištění asistenčních služeb

Pojištění přepravy komodit a zásilek

 • pojištění odpovědnosti silničního dopravce
 • pojištění odpovědnosti zasilatele
 • pojištění kabotážní přepravy

Pojištění podnikatelů a průmyslu

 • pojištění movitého a nemovitého majetku
 • pojištění profesní odpovědnosti
 • pojištění přerušení provozu
 • pojištění strojů a zařízení

Podpůrné úkony při likvidaci PU

 • nahlášení pojistné události a zajištění dokumentace
 • asistence při likvidaci pojistné události